+31 (0)88 766 0400 info@onebizz.com

Coney heeft het visiedocument ‘Assurance Every Day, For All Relevant Stakeholders’ gepubliceerd. Hierin gaan Pieter de Kok RA en Marco Hill RE in op de ontwikkelingen binnen het business assurance domein en de rol die Coney in dit domein speelt.

‘Stakeholders willen steeds meer inzicht én steeds sneller inzicht in de prestaties van ondernemingen’, zeggen de twee. ‘Raden van Bestuur, directieteams en Raden van Commissarissen en Toezicht zoeken naar een nieuwe balans in snelheid, verantwoording en transparantie’, aldus de twee. ‘Het bewaken van de strategische doelstellingen, kritieke bedrijfsprocessen en transactiestromen is een proces dat steeds meer continu plaatsvindt. Om snel te kunnen schakelen in het business assurance domein moet er een ritme ontstaan tussen de uitvoering van het proces, de controletaken en de auditpraktijk.’

Robuustheid

De behoefte aan zekerheid was volgens De Kok en Hill eerst vooral gericht op zekerheid rond financiële prestaties. ‘Nu groeit de behoefte aan verantwoording over zaken als de robuustheid van bedrijfsprocessen, innovatiekracht, duurzaamheid en transparantie binnen een onderneming. Daarnaast zien wij het aantal stakeholders binnen het business assurance domein toenemen. leveranciers, afnemers, toezichthouders, banken en de fiscus: allemaal willen ze meer transparantie, meer inzicht in het reilen en zeilen van een onderneming. En dat ook nog eens snel. In onze gesprekken met stakeholders gaat het steeds vaker om de wens te bewegen naar betekenisvolle assurance.’

Kompas

Assurance moet volgens De Kok en Hill aanluiten op het kompas van een onderneming. Zij constateren in het visiedocument een ‘onbalans’ in de samenwerking tussen de verschillende stakeholders in het business assurance domein, die te verklaren is door het ontbreken van een geïntegreerd data fundament onder het business assurance vraagstuk. ‘Een data gedreven benadering waarin niet de applicatiesystemen of sec de financiële verantwoordingen centraal staan, maar juist die (steeds wijzigende) informatie- en assurance behoefte zal noodzakelijk blijken in de komende jaren.’